Często właściciele mieszkań i najemcy spierają się, kto powinien naprawiać usterki. Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów jasno jednak mówią, że to wynajmujący powinien utrzymywać lokal w stanie, który pozwala z niego korzystać. Jeśli natomiast powstaną drobne szkody, związane z codziennym użytkowaniem mieszkania, to powinien naprawić je najemca we własnym zakresie.

Warto pamiętać, że wyżej wspomniane akty prawne regulują ogólne zasady związane z naprawami w wynajmowanym mieszkaniu. Strony umowy mogą jednak samodzielnie ustalić, kto będzie ponosił koszty naprawy usterek.

Obowiązki właściciela mieszkania

Kodeks cywilny mówi, że wynajmujący musi udostępnić mieszkanie lokatorowi w takim stanie, który umożliwia korzystanie z niego w umówionym zakresie i utrzymywać ten stan przez cały czas trwania umowy. Generalnie chodzi o to, aby mieszkanie było wyposażone w dostęp do bieżącej wody, gazu, prądu, a kuchnia i łazienka znajdowały się w odpowiednim stanie. Dodatkowo strony mogą umówić się także na to, aby w mieszkaniu znajdowały się inne niezbędne do życia meble oraz sprzęty AGD i RTV sprawne i w dobrym stanie technicznym.

Jeżeli podczas trwania wynajmu, uszkodzeniu ulegnie np. instalacja elektryczna albo wodna, to w większości przypadków właściciel jest zobowiązany ją naprawić (jest jeden wyjątek, o którym piszemy niżej). Jeżeli zaś strony umówiły się na to, że najemca otrzymuje także dostęp np. do sprawnej kuchenki czy telewizora, to gdy sprzęty te ulegną awarii, to naprawa również jest w gestii wynajmującego.

Obowiązki najemcy

Najemca jest zobowiązany korzystać z rzeczy udostępnionych w wynajmowanym mieszkaniu zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli do usterki, którą normalnie musiałby naprawić właściciel, dojdzie z winy lokatora, to musi on zadbać o jej naprawę we własnym zakresie (np. gdy instalacja elektryczna ulegnie awarii nie z powodu ogólnego spięcia ale zalania, które wydarzyło się, bo okno nie zostało zamknięte podczas burzy).

Dodatkowo Kodeks cywilny nakłada na lokatorów obowiązek drobnych napraw, które nie wymagają dużych nakładów, np. kładzenie tapet, malowanie ścian czy wewnętrznej części drzwi wejściowych, naprawianie okien i drzwi czy wymiana nie kosztownych części w używanych sprzętach.

Co więcej, najemca musi również dbać o to, aby udostępnione mieszkanie utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno–sanitarnym. Trzeba więc regularnie sprzątać i zapobiegać dostawaniu się wilgoci, która mogłaby skutkować np. zagrzybieniem ścian.

Lokator musi również dbać i chronić przed uszkodzeniem części wspólne budynku, w którym mieszka, takie jak: klatka schodowa, korytarze czy windy.

Gdy umowa najmu się skończy, a mieszkanie zostanie opróżnione, to najemca musi oddać go w nie gorszym stanie niż otrzymał je do dyspozycji. Jeśli zaś dokonał ulepszeń – np. wymienił sprzęty na nowe, to wynajmujący jest zobowiązany zwrócić mu różnicę w wartości. Porównujemy, ile była warta dana rzecz w dniu objęcia przez najemcę lokalu oraz ile jest warta obecnie.

1 Komentarz

  • operator
    Posted 2024-03-30 13:04 0Likes

    Za niektóre szkody, zdarzenia w mieszkaniu najemca nie ponosi winy, a co za tym idzie, odpowiedzialności finansowej. Oczywiście już np. rozbicie szyby do takowych nie należy. Nierzadko jednak nawet sąd ma zagwozdkę, czy dane zniszczenie kwalifikować jako normalne zużycie czy nie.

Napisz komentarz