mieszkanie pod wynajem

Jak zaprojektować i urządzić nieruchomość pod wynajem

Wynajem może być dobrym źródłem dochodu – dodatkowego lub, przy dużej liczbie nieruchomości, nawet podstawowego. Jednak wśród bajki należy włożyć stwierdzenie, że jest to dochód pasywny. Wynajmowanie lokali mieszkalnych wymaga ich przygotowania oraz obsługi. Pierwszym etapem jest odpowiednie zaprojektowanie i urządzenie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem. Od tego, czy zostanie to wykonane prawidłowo, zależy sporo, bo i dochodowość przedsięwzięcia, i ilość czasu, którą będziemy musieli poświęcać na jego obsługę.

prywatne akademiki

Prywatne akademiki. Jakie są perspektywy dla rynku prywatnych domów studenckich?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek prywatnych domów studenckich znacznie się rozwinął. Zwiększająca się liczba studentów i dość zawyżone wymagania co do warunków mieszkalnych stawiane przez lokatorów, skłaniają firmy deweloperskie do inwestowania w ten sektor. W dobie pandemii wiele się zmieniło na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest z ich prywatnymi odpowiednikami. Sprawdźmy, jak ich sytuacja wygląda obecnie, a co może zmienić się w najbliższym czasie.

ochrona wynajmowanego mieszkania

Jak uchronić się przed kłopotliwym najemcą?

Wynajmując mieszkanie, musimy zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą, który swoim zachowaniem lub zaleganiem z opłatami może przysporzyć nam problemów. Mimo że prawo chroni lokatorów, to jednak właściciel mieszkania ma możliwości zabezpieczenia się przed osobami, które nie będą chciały płacić czynszu, zdewastują lokal lub będą zakłócać spokój sąsiadów. Warto poznać zgodne z prawem metody i stosować je w przypadku każdej umowy najmu.

naprawa wynajmowanego mieszkania

Naprawy w wynajmowanym mieszkaniu – co opłaca najemca, a co właściciel?

Często właściciele mieszkań i najemcy spierają się, kto powinien naprawiać usterki. Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów jasno jednak mówią, że to wynajmujący powinien utrzymywać lokal w stanie, który pozwala z niego korzystać. Jeśli natomiast powstaną drobne szkody, związane z codziennym użytkowaniem mieszkania, to powinien naprawić je najemca we własnym zakresie.