Obecnie podatek za garaż podziemny może osiągnąć stawkę nawet 6-czy 10- krotnie wyższą od podatku za mieszkanie. W końcu rząd postanawia bliżej przyjrzeć się tej podatkowej patologii. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja zasad jest już w drodze.

Posiadanie miejsca parkingowego w garażu wymusza na właścicielu konieczność spełniania szeregu obowiązków. Po pierwsze trzeba za nie zapłacić, następnie przenieść własność na podstawie aktu prawnego, później opłacać abonament za jego utrzymanie. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze konieczność uiszczania podatku od nieruchomości.

Garaż z księgą wieczystą – trzeba słono za to zapłacić

Daninę za garaż podziemny wnosi się na rzecz lokalnego samorządu. Jednak absurdalne przepisy spowodowały, iż bardzo często rosła ona do niebotycznych wartości. Znane są przypadki, kiedy to podatek za miejsce garażowe był nawet sześciokrotnie wyższy od tego płaconego za mieszkanie. Powodem jest posiadanie przez garaż księgi wieczystej, czyli w świetle przepisów stanowienie odrębnej nieruchomości. To z kolei powoduje, że jest ono traktowane jako lokal usługowy, a nie jakby się mogło wydawać część mieszkalna budynku, a w konsekwencji zostaje obciążony wyższymi opłatami.

Niższy podatek mogą obecnie płacić tylko kierowcy, których garaże posiadają status tzw. pomieszczeń przynależnych, podobnie jak piwnica czy pomieszczenie gospodarcze. Mianowicie wtedy, gdy miejsce postojowe nie posiada księgi wieczystej, opłata jest identyczna jak za mieszkanie. Problem polega na tym, że o statusie tym decyduje deweloper, który wedle uznania może, ale nie musi nadać odrębny charakter.

Nowelizacja zrównuje podatek za garaż podziemny z mieszkaniowym

Zgodnie z propozycją nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w świetle nowych przepisów garaż podziemny wielostanowiskowy stanie się garażem podziemnym, czyli częścią mieszkalną budynku. Forma własności nie będzie miała na to żadnego wpływu. Dodatkowo wysokość podatku za każdy mkw. ma zostać zrównana z wysokością podatku za mieszkanie.

Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż poza wysokością podatku, różnica pomiędzy miejscem w garażu z księgą wieczystą, a bez niej, ma także wpływ w momencie kiedy planuje się sprzedaż miejsca. W sytuacji, gdy garaż posiada własną księgę, można go zbyć niezależnie od mieszkania, co w przypadku statusu pomieszczenia przynależnego nie jest możliwe.

Trybunał Konstytucyjny na straży praw konsumentów

Nowelizację przepisów wymusił na rządzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2023 r. sygn.akt SK29/19, stwierdzający, iż różnicowanie stawek podatkowych w zależności od tego czy garaż stanowi osobny przedmiot własności, czy nie, jest niezgodne z konstytucją. Tym samym TK nakazał unormowanie tego stanu prawnego. Wyznaczony termin to 2025 r. więc rządowi nie pozostało dużo czasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie on dotrzymany, gdyż zgodnie z założeniami nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Napisz komentarz